MANAGEMENT VAN IP PORTFOLIOS

Life Science Patents kan uw Intellectueel Eigendom (IE) portfolio voor u beheren of wij kunnen u helpen het zelf te doen. Wij willen graag met u te praten over elk soort samenwerking die u wenst.

Life Science Patents onderhoudt een aantal actieve IE portefeuilles voor clienten die zelf gen intellectual asset management willen of kunnen doen. De rapportage daarover is aangepast aan de client en op maat gemaakt.

Clienten hebben altijd blijk gegeven van hun waardering voor onze heldere en beknopte berichtgeving over vaak zeer ingewikkelde IE vraagstukken. Life Science Patents is er trots op dat zij het gebruik van octrooi jargon weet te vermijden en dat wij de zakelijke taal van de klant spreken."Organisatie zelf bereikt niets. Plannen ook niet. Management theorieën doen niet veel ter zake. Ondernemingen slagen of falen door de mensen die er bij zijn betrokken. Grote doelen worden slechts bereikt door het aantrekken van de beste mensen."
Collin Powell, voorzitter van het US Joint Chiefs of Staff (1989-93). 1937.

DEEL MET UW VRIENDEN: