IP TRAINING

Life Science Patents levert in-huis cursussen voor het opleiden van uw personeel in Intellectuele Eigendoms (IE) zaken.

Wij verzorgen cursussen voor uw onderzoeksstaf, zodat zij hun IE-bewustzijn verbeteren. Klanten melden een opmerkelijke toename van de efficiëntie in de communicatie tussen hun onderzoeksstaf en IE-professionals, zelfs een toename van het aantal octrooieerbare uitvindingen.

Life Science Patents biedt ook cursussen voor uw business managers, zodat ze van hun IE vaardigheden kunnen verbeteren. Immers, uw IE is een aanzienlijke investering en octrooien zijn een waardevol hulpmiddel voor uw bedrijf, uw managers moeten derhalve weten hoe zij op de beste manier om kunnen gaan met deze hulpmiddelen.

Life Science Patents kan uw Verkoop staf updaten op het gebied van IE, zodat zij concurrerende producten die inbreuk maken op uw octrooirechten kunnen identificeren en rapporteren. Dit verhoogt uw marktaandeel of uw licentie-inkomsten.

Life Science Patents kan u voorzien van een IE opleiding die is toegespitst op uw behoeften. Test onze flexibiliteit en neem contact met ons op."Lesgeven is niet een tiende zo effectief als opleiding."
Horace Mann, (1796-1859) US opvoeder.

DEEL MET UW VRIENDEN: